Tarinoista hieman syvällisempää asiaa (alustus 18.5.2013)

19 Tou

Pidin Kainuun kirjastoväelle alustuksen tarinoista ja siitä, kuinka ne muokkaavat identiteettiämme. Mukana esitelmässä oli myös Perinneporina-esitys, joten laitan tiivistelmän esityksestä tähän blogiin.  Valitettavasti en onnistunut siirtämään sitä diaesityksenä. Mukana oli nimittäin paljon kuvia,  mm. Anni Komulaisen hienoja otokisa  porinoistamme. No, esitelmän asiasisältö löytyy kuitenkin alla olevasta.

Tarinat yhteisöllisen ja yksilöllisen identiteetin luojana

Kati Sarvela

18.5.2013

Dia 1

Elämme tarinoiden maailmassa

Maailmassa on monia uhanalaisia lajeja. Niiden uhkana on tarinamme. Myös tulevat luomakuntamme tarinat on uhattuina. Haluammeko säilyttää inhimillisten lajien tarinan?” Nick Potter

Dia 2

Tarinat lääketieteessä

Psychoanalysis and Narrative Medicine (ed. P.L.Rudnytsky ja Rita Charon):

Sekä lukeminen että kirjoittaminen on performatiivisia akteja, jotka vaativat samanaikaista kykyä tuntemiseen ja ajatteluun, jolloin koemme ja tarkkailemme toimintamme samanaikaisesti.” Terrence E.Holtin mukaan hyvä lääkäri osaa sekä lukea että kirjoittaa potilastaan.”

Dia 3

On kuin jokainen kertoisi oman päänsä sisällä itsestänsä tarinaa. Aina. Jokaisena hetkenä. Tämä tarina tekee sinusta sen mitä olet. Rakennamme itsemme tästä tarinasta.

(Patrick Rothfuss- The Name of the Wind)

Dia 4

Esimerkit identiteettitarinoista:

a) Perinneporinat – yritys muokata kuhmolaisten yhteisöllistä identiteettiä

b) Marja-Leena – kuinka hänen identiteettinsä on muokkautunut dialektisena tarinana

c) Ja kerron vähän omaakin tarinaani…

Dia 5

Tarinat muokkaavat yhteisöjen identiteettiä

Narratiivinen identiteetti

-Ihmisen ja yhteisön identiteetti muokkautuu yhdistämällä tarinoita moniäänisesti.

-Dialoginen yhteisöllinen identiteetti

– Dialoginen minuus

-Pirstaloituneessa kulttuurissa yksilö ja yhteisö voi oppia rakentamaan kokonaiskuvaa tarinana, dialogisen luovan oppimisen kautta.

– Taide voi luoda spontaanin luovan tilan, jossa tarinaan syntyy metaforien välittämiä uusia merkityksiä

  • Tiedon integroituminen kokonaisvaltaiseksi viisaudeksi

Dia 6

Vapaaehtoiset muokkaavat kuhmolaista tarinaa: PERINNEPORINAT

Dia 7

Perinneporinat eläviksi

– 25.4.2013 Kuhmo-talolla

-alkoi keväällä 2012

– syksyllä 2012 alettiin työstää syvällisemmin yhteisöllistä tarinaa

-mukana eri yhditysten, koulujen, eläkeläisjärjestöjen jäseniä, Valkamayksikön työntekiöitä ja asiakkaita

Maija Palsio kokosi ja ohjasi

– Muita Maijan ohjauksia mm. Toivo, Vivaldin vuodenajat, Kohtaa minut, Is this love?

Dia 8

-Tiina Tampio ja Ari Huotari loi näytelmäosion käsikirjoituksen

  • kuunneltiin dialogisesti kuhmolaisten ihmisten ääniä ja luotiin niistä yhteinen tarina

Dia 9

Perinneporinat eläviksi

Monitaiteellinen esitys: valokuvia, draamaa, tanssia, musiikkia

Kuhmon MTS hallinoi

Yritys antaa ääniä monipuolisesti eri kuhmolaisille, myös marginaalissa oleville kuhmolaisille

Taiteella on taianomaisia voimia

Luovassa tilassa voi työstää tarinallisia merkityksiä

Dia 10

Perinneporinat eläviksi

Tarina juonellistettu dialogisesti

Yritys antaa ääniä monipuolisesti eri kuhmolaisille, myös marginaalissa oleville kuhmolaisille

Taiteella voidaan vahvistaa ja muokata yhteisön identiteettiä, ”kuhmolaisuutta”

Kuvat

Anni Komulainen

Dia 11

Suomalainen identiteetti

Arkkityyppillä kyllästetyt tarinat ovat muokanneet suomalaisten identiteettitarinoita: Kalevala, Raamattu, Tuntematon sotilas, Täällä pohjan tähden alla jne.

Laulut (yle 14.4.2013): Saimaan norppa, Paratiisi, Kolmatta linjaa, Albatrossi, Satumaa

Kuvataide

Dia 12

Arkkityyppi

Hahmon tai käsitteen alkumuoto tai -malli.

Alitajuisia kollektiivisia mielensisältöjä, jotka ohjaavat käyttäytymistämme.

Rationaalisesti vaikeita käsittää, mutta luovan mielikuvituksen avulla niille voi antaa muotoja.

Dia 13

Yhteisöllinen identiteetti

Vaikeasti määriteltävä

Ei ole yksilöiden identitettien summa

Sen sijaan se on jatkuva tarinoiden vuorovaikutussuhde erilaisia elämäntapoja edustavien yksilöiden välillä.

Yhteisön käyttämät arkkityyppiset myytit, symbolit ja metaforat muokkaavat myös yhteisöllistä identiteettiä.

Ihminen samaistuu tietyn maailmankatsomuksellisen ryhmän identieteettiin, osaksi sen tarinaa.

Dia 14

Transsi

– Taide kuljettaa ihmisen transsitilaan (vrt. hypnoterapia)

– Luovassa tilassa ihmisen järki (ego) hiljennetään ja vaihtoehtoisille tarinoille annetaan tilaa

– Hypoteesi aivojen oikeasta luovasta puolesta ja vasemmasta rationaalisesta puolesta

  • Sisäinen teatteri: Luova kirjoittamisen tila, jossa pyritään kehittämään rationaalisen ja luovan puolen yhteistoimintaa omien minätilojen avulla.

Dia 15

Eheä yhteisö ja yksilö

Riitasoituinen sopusointu (Paul Ricoer).

Identiteettitarinassa on annettu tilaa marginaalissa oleville vaihtoehtoisille tarinoille.

Valtatarinan muutokset lähtevät marginaalista.

Olosuhteet muuttuvat, vanha tarina voi jäykistyä sellaiseksi, että se ei enää vahvista yhteisön tai ihmisen identiteetti.

Dia 16

Lev S. Vygotsky

Toisen kautta kasvamme itseksemme.

Korkeamman tason ajattelu on mahdollista vain työkalujen, kuten kielen kehittymisen kautta.

Vähitellen ihmiselle kehittyy myös kyky luoda symboleja ja käyttää mielikuvitusta.

Hän voi esimerkiksi kuvitella tulevaa.

Myös tarinat ovat symbolisia työkaluja.

MIELIKUVITUS ON ALIARVOSTETTUA KULTTUURISSAMME

Dia 17

Mikhail Bakhtin

Ihminen on moniääninen tarina

Olemisen voi tavoittaa vain dialogisesti (vrt. mindfulness).

Dialoginen mielikuvitus.

Monologisuus, yksiäänisyys, kieltää toiselta oikeudet ja velvollisuudet.

Monologisella katseella toinen ihminen jää objektiiviksi, ja hän tietoisuutensa kielletään.

Dia 18

Olipa kerran mies….

Hänellä oli kymmeniä naamioita, joita hän rakasti yli kaiken.

Eräänä aamuna hän heräsi, ja huomasi varkaiden käyneen kodissa.

Kaikki naamiot oli varastettu.

Apua – apua kuka on vienyt naamioni!”

Istui torin laidalle itkemään.

Tunsi auringon lämmön, kuuli kaupungin ihmeelliset äänet ja näki torin kauniit kivetykset.

Dia 20

Mitä ovat naamiomme?

Olen aina silloin tällöin yrittänyt olla joku muu, mutta loppujen lopuksi olenkin huomannut, että hänhän onkin … vain minä”

  • Stephen Dunn

Dia 21

Kuvittele itsesi

Marja Leena Toukosen kirja.

Harjoituksia, joissa ihminen antaa hahmon mielensä ristiriitaisille osille.

Ihminen voi alkaa mielikuvituksensa avulla kuvaamaan niitä ja käymään dialogia tilojensa kanssa.

Ihminen muokkaa näin omaa identiteettitarinaan ja kehittää intuitiivista viisauttaan.

Dia 21

Elämä onkin suurta teatteria!

Dia 22

Draama

Draamaa sekä musiikkia ja tanssia on rituaaleina on käytetty tuhansia vuosia parantamiseen.

Draamaa on käytetty myös yhteisöllisten traumojen hoitoon.

Pirstoutuneita tarinoita voidaan yhdistää myös draaman keinoin.

Sisäinen teatteri: Ihminen luo ristiriitaisista osistaan minätilat, joiden kanssa alkaa improvisoidun, spontaanin keskustelun.

Dia 23

Intuitio ja sisäinen viisaus/T.Dunnerfelt

Intuitio nähdään usein väylänä suureen, jopa äärettömään ”tietovarastoon”, joka on ihmisen sisällä tai ainakin hänen ulottuvillaan.

Intuitiolla ”katsotaan” tai ”kuunnellaan sisäänpin”, eli havainnoidaan, mitä alaitajunta tuottaa vastauksena tiettyyn kysymykseen tai ongelmaan.

Luova sisäinen maailma, joka yrittää auttaa meitä.

Dia 24

intuitio jatkuu

Intuitiivinen tila on se tapa tai väylä, jonka kautta olemme yhteyydessä arkkityyppeihin ja komplekseihimme (Carl Jung).

Voimme Sisäisessä teatterissamme luoda minätiloja, joiden spontaanissa dialogissa rakennamme intuitiomme ohjaamana itsellemme vahvaa identiteettitarinaa.(KS)

Intuitio on se väylä, jota kautta tavoitamme yhteyden ylipersonaaliseen, henkiseen ulottuvuuteen (TD).

Dia 25

Sisäinen viisaus (Tony Dunnerfelt)

Sisäisen viisautemme ohjaamana voimme muokata identiteettitarinaamme hyödytäen erilaisia näkökulmia.

Salaperäinen, ”mystiseltä” tuntuva viisautemme on alitajuntamme tuote.

Rentoutunut ja luottavainen asenne omaa psyykettä kohtaan (vrt. psykodraamallinen transsi).

Vain rentoutuneessa tilassa sisäinen viisautemme pystyy toimimaan.

Dia 26

Tony Dunnerfelt

Ajatukset ja tunteet tuntuvat raskailta ja painostavilta silloin kun vastustamme niitä. Ne haihtuvat kun suhtaudumme niihin sallivasti!

Sisäisessä teatterissa (KS) luomme hahmot, joiden ajatuksiin emme suhtaudu pelkästään sallivasti, vaan laitamme ne luovuutemme avulla liikkeeseen = aktiivinen mielikuvitus.

Vahvistamme näin alitajuntaamme, intuitiiviseen viisauteemme.

Dia 27

Taide tarinoittemme muokkaajana

– Taiteen tuottama luova tila kuljettaa meidät tilaan, jossa voimme muokata

yhteisöllistä ja omaa identiteettitarinaamme.

– Psykodramaallinen transsi: spontaani luova tila, kosketus intuitiiviseen tietämiseemme

– Tämä intuitiivisen viisautemme kanssa yhteistyössä luotu tarina on jotakin muuta kuin vain vanhojen tarinoiden summa.

– Onnistuneessa taiteellisessa prosessissa voimme synnyttää jotakin uutta identiteettitarinaamme.

  • Luovan ja rationaalisen aivopuoliskon leikkiä!

Dia 28

Taide

Yhteisötaide on jaettua taidetta; se mahdollistaa sen, että ihminen tuntee itsensä muiden kanssa merkitykselliseksi rikkaalla, tuottoisalla tavalla.”

Erich Fromm näki taiteen olennaisena osana elämää, avaimena atomistisesta elämäntavasta kommunitaariseen yhteiskuntaan.

Dia 29

Yhteisötaide avaa uusia sosiaalisia- ja merkityssuhteita

Yhteisölliset taideproduktiot tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuden yhteiseen kiinnostuksen kohteeseen ja ne antaa mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen, luovaan tarinalliseen uuteen merkityksen antoon ja uusisiin sosiaalisiin siteisiin.

METAFORAT!

Dia 30

Luovuus yksilön identieettitarinan muokkaajana

Voimme käyttää luovuuttamme paitsi taiteelliseen ilmaisuu myös oman yhteisöllisen ja yksilöllisen identiteettitarinamme vahvistamiseen.

Dia 31

Integroitumattomat tarinat

Pirstovat meitä.

Synnyttävät vieraantumisen kokemusta.

Ahdistavat haamut kummittelevat tietoisuudessamme.

Vastalääkettä taide, myös luova lukeminen!

Luovuutemme avulla voimme kuulla vaiennetut sisällämme olevat tarinat, jotka kuuluvat vain hiljaisina kuiskauksina.

Dia 32

Dialoginen minuus

Sisäisessä teatterissa ihminen voi tunnistaa itsessään olevat minätilat (ristiriidoista, introjektiot)

Pirstoutunut minuus normaali – ”valeyhtenäinen ihminen” (Colin A.Ross)

Nämä minätilat ovat oman elämän aikana tavallisesti tiedostamattomasti otettuja rooleja.

Lähtökohtana Sisäisessä teatterissa on Ego State -terapia, joka on hypnoterapia suuntaus.

Dia 33

Kuvittele itsesi – Marja Leena Toukonen

Uskon siihen, että sisäisten dialogien aktiivinen käyttäminen aktivoi mielessämme uinuvan tarina-, sananlasku- ja myyttiaineiston, sillä kun joudumme kuvittelemaan vastaukset, vastausten on noustava jostain sisällämme olevasta aineistosta.Tuo aineisto on kertynyt mielemme sopukoihin varhaislapsuudesta lähtien.”

Dia 34

Elämä kaaoksessa?

Tarinamme oraganisoituu uuteen järjestykseen.

Vastaukset nousevat dialogisen mielikuvituksemme eikä järkemme avulla.

Dia 35

Mitä olemme?

Ihminen on moniääninen novelli,

yhteisö moniääninen romaani?

Dia 36

Eläköön karnevaalit!

Sekä minuus, että yhteisö voi draamallisessa karnevaalijuhlissa työstää dialogisesti kadottamiaan tarinoita.

Näissä karnevaaleissa voi hetken elää ilman minkäänlaisia EU direktiivejä, diagnooseja tai muita kategorioita.

Kukin voi luovassa tilassa olla se joka hän on, ihminen ilman naamioita!

Jotta egosta voi luopua, sen täytyy ensin kasvaa vahvaksi.

Dia 37

Transmodernismi

Postmodernin jälkeisessä transmodernissa ajassa ihmisen identiteetti on muttuvassa tilassa. Dialoginen minuus vastaa tähän haasteeseen.

Stuart Hall: ”Ihminen on liikkuva juhla, joka jatkuvasti muotoutuu ja muokkautuu suhteessa niihin tapoihin, joilla meitä representoidaan tai puhutellaan.

Dia 38

Transmoderni aika

Transmoderni pyrkii rakentamaan oman, hetkellisen, eheän arvosaarekkeen kaaoksen keskelle. – – – Siihen sisältyy sekä postmodernin hulluus että modernin ajan järkevyys. Hulluus näkyy suurrealistisissa hahmoissa sekä tapahtumissa ja järkevyys taas siinä, että itse tarina kuitenkin on ehyt ja ”opettavainen.”

Vaula Norrena http://www.kolumbus.fi/vaula.norrena/moder.html

Dia 39

Transmoderni identiteetti

Identiteetti ikuisessa muutoksentilassa olevan muotoaan jatkuvasti hakeva organismi.

Ihminen on dialoginen minuus, jonka tarina uusii jokaisen päivän jokaisena hetkenä muotoaan: Vanhoja tarinoita aktivoituu – uusia sisäistetään ja luodaan.

Novellimme tai romaanimme elävät ja täsmentyvät, vanhoja tarinoita poistetaan ja uusia merkityksiä lisätään.

Dia 40

Eläköön karnevaalit!

Mielikuvitus ja leikillisyys ovat olleet aliarvostettuja modernissa elämäntavassamme.

Väkevä identiteettitarina syntyy ei vain hyvän realiteettitajun vaan myös mielikuvituksen avulla

Minulle tiede ei ole muuta kuin yksi yliarvostettu luovuuden muoto

Sen vahvuus on realiteettitaju.

Dia 41

Sisäinen teatteri

Minätilamme edustavat tietoisuutemme eri kerrostumia.

Ne ovat muodostuneet henkilöhistoriamme eri vaiheissa joko opittuina reagoimistapoina tai introjektioina.

Tietoisuustaito kuten ”mindfulness” – hyväksyvä läsnäolo

Ihminen oppii ajattelemaan ajatuksiaan.

Hän ei ole autopilotin ohjauksessa, vaan hän osaa ohjata omaa tietoisuuttaan.

Dia 42

Sisäinen teatteri

Luovaa meditaatiota.

Voimme työstää minätilojamme luovan lukemisen ja kirjoittamisen avulla.

Identiteettitarinamme on jatkuvassa muutoksen tilassa – uusia minätiloja aktivoituu, vanhoja siirtyy takahuoneeseen.

Minätilamme voivat muokata sisäistä mielenmaisemaamme ja identiteettitarinaamme.

Dia 43

Sisäinen teatteri

Ihmisillä tarve erityisesti elämän kriiseissä organisoida omaa identiteettitarinaansa uudelleen.

Sisäinen teatteri = Minätilojen dialogia hyödyntävä luova menetelmä oman identiteettitarinan muokkaamiseen.

Narratiivinen lääketiede

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: