Arkisto | joulukuu, 2012

Vapaaehtoistyön päivän 4.12.2012 sitaatti

4 Jou

… muistakaamme, että on olemassa suuri määrä kansalaisia, jotka päivästä päivään tekevät vapaaehtoistyötä maailman vähäosaisten hyväksi.  Meidään tulee varmistaa, että tämä hieno voimavara huomataan ja sitä tuetaan. Vapaehtoistyötä  on jokaisella kansakunnalla mahdollista saada runsain mitoin, ja sen  avulla voimme kulkea kohti vauraampaa ja rauhallisempaa maailmaa.

– Kofi Annan

 

…let us remember the large numbers of citizens who, day in and day out, through acts of volunteerism large and small, bring hope to so many of the world’s disadvantaged. Let us ensure that this wonderful resource, available in abundance to every nation, is recognized and supported as it works towards a more prosperous and peaceful world.


–Kofi Annan

Advertisement

Taide, yhteisö ja mielenterveys

3 Jou

251120121132[1]Perinneporinaporukka on tarttunut haasteeseen.  Haluamme lisätä kuhmolaisten tietoisuutta siitä, että luovuus ja vapaaehtoistyö voivat olla paitsi hauskaa oman ja yhteisöllisen mielenterveyden hoitamista.

Luovuus ja ristiriidat linkittyvät erottamattomasti toinen toisiinsa. Taiteellinen tunteiden ilmaisu ei tarjoa pelkästään esteettistä kokemusta, vaan luovuutemme vapauttaminen on mielenterveyden hoitamista: voimme sen avulla parantaa haavojamme.  Voimme taiteen keinoin  hoivata mielenerveyttämme ja  myös kolhuja, jotka ovat syntyneet esimerkiksi yhteisömme meihin asettamien leimojen kautta .

Luovuuden harjoittamisen kautta ihminen voi kokea juurevuutta omassa elämässään. Voimme taiteellisen yhteisöllisen kokemuksen kautta tuntea, kuinka kiinnitymme yhteisön sisällä toinen toisiimme.

Työttömäksi jääminen on muuten riskitekijä myös masennuksen puhkeamisessa. Yksi seitsemästä miehestä sairastuu masennukseen jäätyään työttömäksi.  Tämä johtaa hyvin helposti siihen, että ihminen on syrjäytettyjen noidankehässä. Hän ei pääse töihin, koska on masentunut, ja on masentunut, koska ei ole töissä.

Suurin osa vakavista mielenterveysongelmista kärsivistä joutuu työelämän ulkopuolelle.  Heidät  helposti leimataan ja heitä aletaan sosiaalisesti karttaa.  Heidät saatetaan syrjäyttää.  Työelämään palaaminen voisi olla ratkaiseva  edistysaskel ihmisen kuntoutumisessa.  Tämän hypyn irti noidankehästä voi joskus ottaa myös taiteiden harjoittamisen avulla.

Tavallisten työssä käyvien ihmisten ennakkoluuloiset asenteet ovat suuri rajoite mielenterveyskuntoutujille. Tämä on sinänsä oikeastaan kummallista, koska jokaisesta suvusta ja perheestä löytyy mielenterveysongelmista  kärsiviä.   Tosiasia on, että joka ihmisellä on jossain elämän vaiheessa lievempiä tai vahvempia mielenterveyden ongelmia. Lempi mottoni on: Se vasta hullu on, joka mieleltään luulee olevansa terve.  Erityisesti  elämämme käännekohtiin kuuluvat ristiriitaiset ja ahdistavat tunteet, mielenterveyden haasteet.

Parhaillaan kulttuurissamme vaikuttaisi olevan meneillään taiteiden noususuhdanne ja se on mielenterveyden kannalta erinomainen asia.   Tanssi on siinä mielessä erinomainen väline terveyden hoitamiseen, koska siinä yhdistyy kaksi tärkeää mielenterveyttä edistävää tekijää: Luovuus ja liikunta.  Ei muutakuin porisutetaan edelleen pörinöitä Kuhmossa!

Perinneporinat eläväksi -harjoitukset jatkuvat tammikuussa, jolloin otamme mukaan esitykseen  lisää näyttelijöitä ja tanssijoita.  Kunnostasi riippumatta löydämme sinulle tehtävän esityksessämme. Tervetuloa mukaan!