Tag Archives: mielenterveys

Kulttuuri on melkein yhtä terveellistä kuin tupakoimattomuus

4 Tou

Lääkäri ja kirurgian tohtori Markku T. Hyyppä tuo esille tämän päivän Hesarissa (4.5.2013) , että kulttuurinriennoissa käyminen edistää ihmisen terveyttä melkein yhtä paljon kuin tupakoimattomuus. Monelle on yllätys, että elinikä pitenee kulttuuriharrastuksen ansiosta selvästi enemmän kuin terveysliikunnan tai laihduttamisen avulla, jatkaa Hyyppä.

Kulttuurin harrastaminen ei ole sitä, että käydään vain vilauttamassa itseä uudessa musiikkitalossa tai Ateneumin taidenäyttelyissä. Sen sijaan kulttuuria on Hyypän mukaan kaikki yhteisöllinen harrastustoiminta, kuten kuoroharrastus, puutyöryhmässä mukana olo, erilaisiin talkoisiin osallistuminen tai siirtolapuutarhan hoitaminen.

Harrastamalla  kultuuria vähennämme terveys- ja sosiaalihuollon paineita. Tämän vain harvat poliittiset päättäjät ovat oivaltaneet.  Tiukkoina aikoina vähennetään kulttuurin määrärahoja, kun sitä pidetään vähän niin kuin tällaisenä ylimääräisenä turhana ’yeleellisyyskuluna’, mutta tällä vain kasvatetaan sosiaali- ja terveysmenoja.

Huolimatta poliittisten päättäjien yksisilmäisyydestä globaalisti sekä vapaaehtoistyö että yhteisötaide ovat noususuhdanteessa. Ruohonjuuritasolla yhä useampi ihminen on oivaltanut, että kulttuurin harrastaminen lisää omaa sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia. Kuhmon päättäjät ovat tähän saakka suhtautuneet yllättävän myötämielisesti yhteisölliseen kulttuuritoimintaan, vaikka säästöjä tälläkin alueella on tehty. Toivotaan, että he jatkossakin tukevat yhteisöllistä matalankynnyksen taidetta huolimatta haastavasta taloustilanteesta.

Kuhmolaisilla on pienen kuntakokonsa ja Kuhmo-talon myötä mahdollisuus lisätä kuntalaisten sosiaalista pääomaa paitsi erilaisten kansalaisopison kulttuurikurssien myös yhteisöllisen näyttämötaiteen kautta.  Tärkeää olisi saada tällaisiin projekteihin mukaan monenlaisia kuhmolaisia – ei vain jo ennestään kulttuurisesti aktiivisia kuntalaisia. Taide on tuotava lähelle pientä ihmistä.

Hyyppä kertoo Hesarissa käyneensä usein eduskuntaa myöten puhumassa kulttuurin terveysvaikutuksista, vaan viesti ei tunnu menevän perille. Tällainen asiantuntijatieto ei tunnu miellyttävän kaikkia.   Tästä huolimatta tosiasia on se, että kun ihmiset saadaan mukaan kulttuurisen toimintaan, sillä ei edistetä pelkästään mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Lisäksi aktivoimalla ihmisiä kulttuuritoimintaan, vähennetään myös esimerkiksi sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin sairastumisia sekä aivohalvauksiin kuolemisia.

Henkiökohtaisesti Kuhmoon muttamiseni jälkeen minusta on tullut kulttuurisesti aktiivisempi kuin koskaan.

Advertisement

Taide, yhteisö ja mielenterveys

3 Jou

251120121132[1]Perinneporinaporukka on tarttunut haasteeseen.  Haluamme lisätä kuhmolaisten tietoisuutta siitä, että luovuus ja vapaaehtoistyö voivat olla paitsi hauskaa oman ja yhteisöllisen mielenterveyden hoitamista.

Luovuus ja ristiriidat linkittyvät erottamattomasti toinen toisiinsa. Taiteellinen tunteiden ilmaisu ei tarjoa pelkästään esteettistä kokemusta, vaan luovuutemme vapauttaminen on mielenterveyden hoitamista: voimme sen avulla parantaa haavojamme.  Voimme taiteen keinoin  hoivata mielenerveyttämme ja  myös kolhuja, jotka ovat syntyneet esimerkiksi yhteisömme meihin asettamien leimojen kautta .

Luovuuden harjoittamisen kautta ihminen voi kokea juurevuutta omassa elämässään. Voimme taiteellisen yhteisöllisen kokemuksen kautta tuntea, kuinka kiinnitymme yhteisön sisällä toinen toisiimme.

Työttömäksi jääminen on muuten riskitekijä myös masennuksen puhkeamisessa. Yksi seitsemästä miehestä sairastuu masennukseen jäätyään työttömäksi.  Tämä johtaa hyvin helposti siihen, että ihminen on syrjäytettyjen noidankehässä. Hän ei pääse töihin, koska on masentunut, ja on masentunut, koska ei ole töissä.

Suurin osa vakavista mielenterveysongelmista kärsivistä joutuu työelämän ulkopuolelle.  Heidät  helposti leimataan ja heitä aletaan sosiaalisesti karttaa.  Heidät saatetaan syrjäyttää.  Työelämään palaaminen voisi olla ratkaiseva  edistysaskel ihmisen kuntoutumisessa.  Tämän hypyn irti noidankehästä voi joskus ottaa myös taiteiden harjoittamisen avulla.

Tavallisten työssä käyvien ihmisten ennakkoluuloiset asenteet ovat suuri rajoite mielenterveyskuntoutujille. Tämä on sinänsä oikeastaan kummallista, koska jokaisesta suvusta ja perheestä löytyy mielenterveysongelmista  kärsiviä.   Tosiasia on, että joka ihmisellä on jossain elämän vaiheessa lievempiä tai vahvempia mielenterveyden ongelmia. Lempi mottoni on: Se vasta hullu on, joka mieleltään luulee olevansa terve.  Erityisesti  elämämme käännekohtiin kuuluvat ristiriitaiset ja ahdistavat tunteet, mielenterveyden haasteet.

Parhaillaan kulttuurissamme vaikuttaisi olevan meneillään taiteiden noususuhdanne ja se on mielenterveyden kannalta erinomainen asia.   Tanssi on siinä mielessä erinomainen väline terveyden hoitamiseen, koska siinä yhdistyy kaksi tärkeää mielenterveyttä edistävää tekijää: Luovuus ja liikunta.  Ei muutakuin porisutetaan edelleen pörinöitä Kuhmossa!

Perinneporinat eläväksi -harjoitukset jatkuvat tammikuussa, jolloin otamme mukaan esitykseen  lisää näyttelijöitä ja tanssijoita.  Kunnostasi riippumatta löydämme sinulle tehtävän esityksessämme. Tervetuloa mukaan!